-36%

suna seat cover የወንበር ልብስ

Availability:

Out of stock


መልካም ገና…..ለበዓል ወንበርዎን ማሳመር ፈልገው በወጭ ምክንያት ካልቻሉ እንሆ የቱርክ ምርት suna seat cover አዲሱ 2800 ብር የሚሸጥ ሲሆን በመጠኑ ያገለገለ በሚታየው ቀለም 1,ባለ ሦስት 1ባለ ሁለት,እና 2 ባለ አንድ ማልበስ የሚችል የወንበር ልብስ በ 1800 ብር ብቻ 0960150201 ይደውሉ።

1,800 Br 2,800 Br

Out of stock